Facebookanalysen 2012

Facebookanalysen 2012

 

Med Facebookanalysen 2012 fås essentielle indsigter i Facebook-universet f.eks. om Facebook-brugernes vaner, adfærd og holdninger både helt generelt og i forhold til virksomheder, som agerer på mediet.

 

Indhold

  • Frekvens-og krydstabeller i Excel. Samtlige spørgsmål opdelt på forskellige demografiske variable (f.eks. køn og alder) samt brug af Facebook, avislæsning og om man ”synes godt om” virksomheder.
  • Åbne besvarelser (f.eks. svar på hvad der for Facebook-brugere til at klikke ”Synes godt om” til virksomheder).

 

Om undersøgelsen

  • Facebookanalysen er baseret på en panelundersøgelse i aldersgruppen 16-70. Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre. Resultaterne er efterstratificeret på køn, alder og region i hht. Danmarks Statistiks fordelinger. Undersøgelsen er gennemført i perioden 6. november til 13. november 2012.
  • Svar på mere end 30 spørgsmål fra 1.000 respondenter (heraf 813 brugere af Facebook).

 

Pris

  • Facebookanalysen 2012 koster 1.500 kr. ekskl. moms. Ved køb får du ligeledes Analyse Danmarks præsentation fra Probana’s Social Media og Facebookkonference.