DK-Panelet er et af markedets første og bedste befolkningspanel

DK-Panelet

DK-Panelet er navnet på Analyse Danmarks generelle panel bestående af ca. 25.000 danskere, og udgør grundlaget i mange af vores undersøgelser. DK-Panelet er både et af de første og et af de største internetpaneler i Danmark. DK-Panelet består af personer, som har accepteret jævnlig deltagelse i vore undersøgelser. I forbindelse med tilmeldingen til DK-panelet har medlemmerne besvaret en række spørgsmål, hvilket gør det muligt at selektere på en række forskellige baggrundsoplysninger som f.eks. køn, alder, geografi, indkomst og uddannelse. Panelet vedligeholdes løbende og rekruttering af nye medlemmer foregår både pr. telefon og via andre nøje udvalgte rekrutteringskilder (du kan læse mere om panelkvalitet her).

Hvornår er en panelundersøgelse interessant for dig?

Panelundersøgelser via DK-Panelet kan bruges til alle de traditionelle undersøgelsestyper, som tidligere er blevet gennemført eks. postalt eller telefonisk. Samtidig skaber panelundersøgelserne en række nye muligheder – der kan vises billeder samt afspilles lyd og vises filmsekvenser. Vores panelundersøgelser bliver altid tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov.

Nedenfor er nogle få eksempler på anvendelsesmuligheder for DK-Panelet:

  • Test af reklamer
  • Afdækning af kendskab til din virksomhed og konkurrenterne på markedet
  • Trackingundersøgelser – både hvis målgruppen skal være den samme hver gang, og hvis det skal være nye personer, der svarer hver gang
  • Afdækning af en given målgruppes holdning til forskellige emner – eksempelvis aktuelle emner i den offentlige debat
  • Rekruttering til fokusgruppeinterview

Du kan læse mere om panelundersøgelser her eller besøge www.dk-panelet.dk.